Referencie

CrystalDent Komarno

elektroinštalácia zubnej ambulancie

                                                               Alternatíva s.r.o.  správa bytov v Komárne

                                                                            Arta spol s.r.o.         (pekáreň)  Zlátna ná Ostrove