Poskytujeme služby


Projektovanie a konštruovanie VTZ zariadení elektrických. Realizujeme projekty  na stavebné konanie , rodinné domy, chatky, prístavby, garáže, fotovoltaiku, prípojky pre ZSE, SSE,VSE. 

Elektroinštalačné práce

komplexné elektroinštalačné práce, prípojky

Montážne práce

montáž reklamných tabúľ, montáž svietidiel

Montáž satelitov a digitálnych antén

(Dvb-T)